Centrum
Psycho-Sensa

Wereldgebed

gele top 1  De Grote Aanroep...   Vanuit het punt van Licht in het Denken van God
   Strome licht in het denken van de mensen
   Dat Licht op Aarde nederdale.

   Vanuit het punt van Liefde in het Hart van God
   Strome liefde in de harten van de mensen
   Moge Christus tot de Aarde wederkeren.
   (Moge het Christusbewustzijn zich verwerkelijken op Aarde in alle mensen)

   Vanuit het Centrum waar Gods Wil gekend wordt
   Richte doel de kleine wil der mensen
   Het Doel dat de Meesters kennen en dienen.

   Vanuit het centrum dat wij mensheid noemen
   Verwezenlijke zich het Plan van Liefde en Licht
   En moge de deur waar het kwaad verblijft verzegeld zijn.

   Laat Licht en Liefde en Macht
   (en Kracht van de Wil-ten-Goede)
   Het Plan op Aarde herstellen.

   OM OM OM


   Uitleg over de betekenis van dit Werelgebed: De Grote Aanroep.

   Voor de komende nieuwe tijd heeft de Meester Djwahl Khul in opdracht van de Christus in 1945 de Grote Aanroep vrijgegeven. Het is geen gebed in de 'oude' betekenis, maar er is bewust gekozen voor de term Grote Aanroep.
   Dit heeft te maken met de verandering van bewustzijn van de mensheid. Aanroep gaat veel meer uit van bewust meewerken met de Geestelijke Leiding van de planeet. Het is geen persoonlijk gebed, zoals voorheen, maar een wereldgebed, dat uitdrukking geeft aan de nood van de mensheid en via alle moeilijkheden, twijfels en vragen regelrecht doordringt tot het denkvermogen en het hart van die Ene in Wie wij leven, bewegen en zijn, die Ene, Die bij ons zal blijven tot het einde van de tijd zelf en 'totdat de laatste vermoeide pelgrim zijn weg naar huis gevonden heeft'.

   Het unieke in verband met de Grote Aanroep bestaat uit het feit dat deze in werkelijkheid een belangrijke methode tot integratie is. De Aanroep verbindt de wil van de Vader (of Shamballa), de liefde van de Geestelijke Hiërarchie en de dienst van de mensheid tot een grote Driehoek van energieën. Deze driehoek zal twee belangrijke resultaten opleveren: het 'verzegelen van de deur waar het kwaad verblijft' en het uitwerken van het plan van liefde en licht door de macht van God, die middels de Grote Aanroep over de Aarde verspreid wordt.

   * * * * * * *
   Toelichting bij de zin: En moge de deur waar het kwaad verblijft verzegeld zijn. Het verzegelen van de kwade krachten die gedurende de wereldoorlog zijn vrijgekomen heeft inmiddels plaatsgevonden. Het kwaad waarnaar verwezen wordt heeft niets te maken met de kwade neigingen die in mensen gevonden kan worden. Deze moeten wij zelf te boven komen. Het gaat om krachten die niets te maken hebben met de mensheid maar die gebruik gemaakt hebben van de wereldsituatie toen (de wereldoorlogen), en het vergt het inzetten van een kracht die de menselijke te boven gaat (via de Geestelijke Leiding van de planeet) dit kwaad te verzegelen binnen 'hun eigen plaats'.

   Bron: Discipelschap in het Nieuwe Tijdperk Deel 2, Alice A. Bailey
   De Stralen en de Inwijdingen; Alice A. Bailey
   Uittreksel gemaakt door Margo Schmidt - Zuidlaren / mei 2007


Vrijplaats

Voor Spiritueel Ontwakende Mensen.

© 2014 website Margo Schmidt Soevereine Waarden links