Centrum
Psycho-Sensa

vervolg Brief aan Ontwakende Mensen doorgegeven door Tobias op 10 juni 2008.

gele top 1

...we brengen je deze boodschap ook namens een groep menselijke engelen. Zij zijn hier op aarde in menselijke vorm, maar zij zijn werkelijk engelen.

Zij hebben bewustzijn, de Geest en God voor eonen onderzocht. Zij zijn op aarde op dit moment en hebben een lichaam aangenomen.
Het kunnen je buren zijn, je familie of vrienden of mensen die je niet kent. Maar ze zijn nu op aarde en ze zijn dienstbaar als een nieuw soort leraar en gids.
Zij hebben de dimensies van het Nieuwe Bewustzijn en de Nieuwe Energie onderzocht alsmede het concept "Ik Ben", wat zoveel betekent als: Geest, God samengevoegd met het Zelf op aarde.
Wij brengen de energieën samen van de engelen, de Geest en van de groep op aarde, die we Shaumbra noemen, om je deze boodschap te brengen als antwoord op jouw roep.
Je ervaart momenteel een proces van ontwaken en daarom ontving je deze brief. Het proces van ontwaken kan tegelijk uitdagend, misleidend en mooi zijn.

Je weet dat je een proces van spiritueel ontwaken meemaakt wanneer je je dingen af begint te vragen die je jezelf nooit eerder hebt afgevraagd, zoals vragen over autoriteit en structuren, waarom je hier op aarde bent, wat de betekenis van het leven is en wat je nu zou moeten doen.

Je weet dat je een proces van ontwaken meemaakt wanneer je oude manieren waarop je problemen aanpakte niet meer lijken te werken. Je weet dat je dit hele proces van ontwaken doormaakt wanneer je snapt dat er meer is, maar dat je daar nog niet helemaal je vinger op kunt leggen. Er is een betere manier, maar je weet niet hoe dat gaat. Je weet dat je klaar bent voor een nieuwe manier van leven en begrijpen, maar je weet niet hoe daar te geraken.

Je weet dat je een proces van ontwaken meemaakt als je voelt dat je jezelf in jezelf aan het terugtrekken bent en je merkt dat je niet meer zo geïnteresseerd bent in veel activiteiten van buitenaf. Je hebt geen interesse meer in de prikkels of het drama zoals je die vroeger wel had. Je weet dat je een proces van ontwaken meemaakt wanneer je in stille momenten, misschien laat in de avond, God aanroept, niet wetende of er wel een God is, zoals van oudsher bekend. Je roept een hoger wezen of een hogere macht aan.

En vanuit je hart, vanuit het meest wezenlijke van jezelf, geef je het teken: "Lieve Geest, lieve God, ik ben er klaar voor". Vanuit je diepste waarheid komt: "Lieve Geest, lief eeuwig wezen, ik ben tot alles bereid, maar ik weet niet wat ik zou moeten doen".

Je weet dat je door een ontwaken heengaat waarin alle oude geloofssystemen niet meer zo waar lijken te zijn en de dingen die zoveel voor je betekenden lijken herinneringen of oude gebruiken uit het verleden. Je weet dat je door een ontwaken heengaat wanneer de dromen en de doelen, de menselijke verlangens er niet werkelijk meer toe doen. En tegelijk weet je niet wat er nu werkelijk nog wel toe doet.
Wanneer je hier naar luistert of het leest of je wordt er op de een of andere manier door geraakt, willen we je laten weten dat je niet alleen bent. Er zijn engelen aan onze kant die nu bij je zijn - niet ergens in de toekomst of een vaag moment uit het verleden - maar werkelijk nu. En met een simpele diepe ademhaling, jouw simpele ademhaling, open jij de poort voor ons en kunnen we dicht bij je zijn, van je houden en je herinneren aan je oorsprong als engel.

We kunnen je laten weten dat we grote compassie en liefde voor je voelen. Jij bent niet alleen.

Met de simpele ademhaling in dit moment wordt ook de liefde en de compassie toegestaan van tienduizenden mensen op aarde die door een vergelijkbaar proces zijn gegaan of nu zelf door dit proces heengaan - het ontwaken van de Geest. Zij weten hoe het is om die dingen te verliezen waar ze zo aan gehecht waren. Ze weten hoe het is wanneer hun geloofssystemen op alle lagen werden betwist. Ze weten hoe het is wanneer het belang van materialistische zaken op een bepaald moment begint op te lossen. Zij weten hoe het is om een relatie te verliezen of de illusie van een relatie te verliezen, zodat zij, net als jij nu, kunnen beginnen aan een relatie met zichzelf. Met een simpele ademhaling kun je jezelf toestaan te openen en niet langer alleen meer te zijn.

We weten dat het moeizaam is geweest en uitdagend en we weten dat het soms erg emotioneel en dramatisch kon zijn. We weten dat je hebt geprobeerd het uit te denken met je hoofd. Je hebt gebruik gemaakt van systemen, structuren en methoden en je hebt het antwoord niet gevonden. Je hebt getracht het te analyseren, terwijl het iets is dat niet te analyseren is. Het kan alleen worden gevoeld en ervaren.

Velen van jullie hebben therapie gehad, professioneel of van vrienden - en je weet in je hart dat de methoden en de woorden die gesproken werden, niet de voldoening gaven die de diepe hunkering kon vervullen jezelf te leren kennen en de Geest in jezelf te leren kennen.

We weten dat er momenten zijn dat je gewoon wilt verdwijnen. Je wilt vervagen. Het gaat nog niet eens over doodgaan. Het gaat over uit het bestaan stappen. De uitdagingen, de transformaties, de veranderingen kunnen overweldigend zijn voor een mens, het verstand, het deel van jou dat oogkleppen draagt ter voorkoming van het zien wie je werkelijk bent. Het kan zo overweldigend zijn en zoveel stress veroorzaken dat je kiest om even uit het bestaan te stappen.

Maar de engelen die nu bij je zijn en de menselijke engelen die naast je staan begrijpen je reis. Zij hebben vandaag enkele boodschappen voor je. Ten eerste dat je niet alleen bent. Ten tweede dat het proces waar je doorheen gaat werkelijk heel natuurlijk is. Het kan verwarrend lijken en je kan je verloren voelen, maar wat je doet is heel erg natuurlijk. Je staat toe dat de oude menselijke façade en de illusie van wie je dacht te zijn kan vervagen. En terwijl het vervaagt begin je vanuit jouw diepste en meest liefhebbende deel, jezelf te herkennen als ook God; als de Geest; als Goddelijk; als niet langer gebonden door de oude menselijke identiteit en te begrijpen dat je eeuwig bent, dat je groots bent en dat jij je eigen realiteit kunt kiezen, dat jij kiest hoe je hier op aarde leeft.

Degenen die zich om je heen scharen, willen met je delen dat alle antwoorden binnen in jezelf aanwezig zijn. Ze kunnen niet gevonden worden bij de goeroes. Ze zijn niet te vinden bij een engel. De antwoorden bevinden zich in jezelf. Zoals je in deze dualiteit hebt geleefd, levend met de concepten van licht en donker, goed en fout, mannelijk en vrouwelijk, ben je gaan geloven in de overtuiging die zegt dat de antwoorden elders te krijgen zijn. Maar ze zijn in jezelf te vinden. Ze komen van het meest ware en het meest dierbare plekje in jezelf en ze kunnen gevonden worden in een stil moment, in het moment van de diepe ademhaling, in het moment van acceptatie van jezelf.
We willen met je delen dat er geen doel is. Er is geen bedoeling. Er is geen God in een verafgelegen hemel die je door een labyrint of een hindernissenbaan heen stuurt. De realiteit is dat alles in je leven gaat over jouw creatie, jouw ontdekking van schoonheid, jouw ontdekking van de diepten van de realiteit. Alles wat je nu ervaart in jouw leven is het gevolg van jouw keuze. Er zijn geen machten of wezens buiten jezelf die je hiertoe aanzetten. Niemand dicteert jouw levenslot. Je zult ontdekken dat het allemaal gaat over jouw keuze.

Misschien was het een diep en afstandelijk deel van jezelf die de ervaring wilde van het leven zoals je het tot nu toe hebt gekend, maar begrijp dat jij het hebt gecreëerd. En als je dat begrijpt en verantwoording neemt voor jezelf, zal je de schoonheid van je reis gaan bevatten. Je zal begrijpen dat je helemaal niet de weg bent kwijtgeraakt. Je was alleen diep ondergedompeld in een ervaring, zo vervult van de rijkdom - al was het soms een pijnlijke rijkdom. Maar het bracht nieuwe diepte en betekenis voor je ziel.
Op deze dag en in dit moment, tijdens het ontwaken van je ware zelf, is de tijd gekomen om je oude menselijke zelf gedag te zeggen. Je hebt getracht het vast te houden, het te repareren en het te doen herrijzen, maar het is tijd om afscheid te nemen van de menselijke identiteit, van de beperkende overtuigingen, van de oude karmische wegen en van het verloop van leven na leven wat je vasthield in een mallemolen. Het is tijd om daar afscheid van te nemen. Een deel van jou kan daar verdrietig om zijn. Het is de dood van bewustzijn, niet de dood van het fysieke lichaam. Terwijl je afscheid neemt van het oude zelf, bevrijd je eveneens energieën die vastzaten of gewond waren, energieën die je al langer niet meer dienstbaar waren sedert vele, vele levens.

Terwijl je afscheid neemt van je oude menselijke zelf ontdek je een nieuw gevoel van vrijheid. Het is als het afnemen van een kostuum of harnas wat niet langer nodig is. Wanneer je het oude menselijke deel bevrijdt, wanneer je afscheid neemt, creëer je daarmee een ruimte in jezelf voor je grootsere zelf; je Goddelijk zelf; Jouw engel, die geduldig heeft gewacht op de achtergrond tot je klaar was met het spelen van dit geweldige spel of ervaren van deze ervaring, tot jij een keuze zou maken om de werkelijke JIJ, de Goddelijke JIJ, uit te nodigen in deze realiteit.Wanneer je afscheid neemt van jouw menselijk zelf, komt er angst op voor de dood en voor het kwijtraken van de controle. Maar lieve vrienden, dit zijn allemaal illusies. Wanneer je laat gaan wie je dacht te zijn, maak je ruimte voor alles wat je werkelijk bent. Je hebt nu het gevoel dat wanneer je loslaat, je in een eeuwigdurende donkere afgrond zult vallen en nooit meer terug zult komen, nooit meer gevonden zult worden, misschien zelfs zult verdwalen in de dimensies en de universums. Maar deze groep engelen die nu bij je is, de groep mensen die bij je is, hebben dit allemaal ervaren en zij begrijpen, dat wanneer je laat gaan wie je denkt te zijn, wanneer je jezelf vertrouwt op het meest intieme niveau, op het meest mooie niveau, je nu zult ontdekken wie je werkelijk bent.

Dit is natuurlijk jouw keuze. Het is aan jou. Maar je hebt een roep doen uitgaan naar ons, je hebt naar ons gebeden, je hebt naar antwoorden gevraagd en daarom zijn we vandaag hier.Tijdens het ontwaken van je ware zelf neem je ook afscheid van de aarde zoals je deze hebt gekend. Velen noemen de aarde: Gaia, het land, het water, de lucht. Gaia is een wezen die de aarde heeft ondersteund, die de aarde en al haar elementen, dieren en bossen heeft verzorgd sinds het begin der tijden. Met jouw ontwaken aan jezelf en de bevrijding, of het afscheid, van Gaia, snap je dat het niet de verantwoording is van een ander wezen om zorg te dragen voor deze planeet. Het is jouw verantwoording om daar deel van uit te maken. Het wezen Gaia trekt zichzelf langzaam, heel langzaam terug, zodat jij en alle andere mensen verantwoording kunnen nemen voor het water dat je drinkt, voor het land waar je op loopt, voor de lucht die je met je ogen aanschouwt en voor al het planten- en dierenleven. Wat een gezegende en mooie ervaring is het om Gaia te danken voor alles wat ze heeft gedaan, om haar vaarwel te zeggen en de verantwoording van de planeet te accepteren.
In dit ontwaken dat je ervaart is het ook tijd om afscheid te nemen van het menselijk bewustzijn, zoals je dat hebt gekend. Je zult nooit meer dezelfde zijn. Recentelijk is de aarde een nieuw tijdperk ingegaan. We noemen dit het Nieuwe Bewustzijn of de Nieuwe Energie. Met dit nieuwe bewustzijn verandert alles. De aarde, het menselijk bewustzijn en de mensen zijn aan het evolueren. De veranderingen die je buiten jezelf waarneemt kunnen chaotisch lijken. Het kan lijken dat alles aan het oplossen is, dat alles in elkaar stort. Het kan lijken dat er tekorten zijn aan belangrijke goederen. Het kan lijken dat alles steeds op het randje balanceert. Het is tijd om dat ook te laten gaan, omdat de mensheid door een ongelooflijke transformatie heengaat. Ze beleven belangrijke veranderingen en wat lijkt op een tekort aan brandstof en olie, gaat in werkelijkheid over het ontdekken van nieuwe ontwikkelingen in technologie - van nieuwe energiebronnen. In plaats van het gebruik van oude fossiele olie zal een nieuwe brandstof worden ontdekt. Wat lijkt op voedseltekort is in werkelijkheid een nieuwe manier ontdekken om te zorgen voor de biologie, een nieuwe manier om de mensheid te voeden en van landbouwbedrijven op een nieuwe, efficiente en natuurlijke wijze.

Veranderingen in de regeringen, veranderingen in de politiek maken allemaal onderdeel uit van dit proces. Het is makkelijk om bang te zijn of je zorgen te maken over wat er nu met de wereld gebeurt, maar deze groep engelen en deze groep mensen, weet dat het hier alleen gaat om een evolutie. Zij weten dat de veranderingen chaotisch lijken te verlopen, maar de natuurlijke wet van evolutie en expansie zijn hier aan het werk en jij maakt daar deel van uit. Het gaat over afscheid nemen van de wereld zoals je die hebt gekend, zelfs op financieel gebied, welvaart en rijkdom. Gedurende een groot aantal jaren was de rijkdom, de macht en het geld op aarde slechts geconcentreerd op een paar plekken en werd vastgehouden door een kleine hoeveelheid mensen of was geconsolideerd binnen een paar landen. In het nieuwe bewustzijn werkt deze disbalans niet langer. De rijkdom, zelfs de balans van wat je kent als macht, worden opnieuw gedistribueerd. Dat betekent niet dat iemand ineens minder gaat krijgen. Het betekent alleen dat degenen die achterop zijn geraakt nu gaan inlopen.De wereld stort niet in. De wereld is aan het evolueren. De wereld is aan het herverdelen. De wereld is meer in balans aan het komen en wordt gelijkwaardiger.
Gedurende het proces van ontwaken kan het duister lijken. Het kan zelfs kwaadaardig lijken. Het kan heel erg verwarrend lijken. Maar wij zijn hier om je te vertellen dat het alleen maar gaat over de evolutie. De wereld zal blijven bestaan. De Nieuwe Energie zal binnenkomen. Nieuwe ontdekkingen in wetenschap en wiskunde, technologie en onderwijs zijn allemaal onderweg.
Het proces van ontwaken kan eenzaam zijn, omdat het draait om het herontdekken van wie jij bent, zonder dat anderen je dit vertellen, zonder dat de geloofssystemen van anderen jouw leven scheppen en vormgeven. We weten dat je een donkere, eenzame en soms droevige weg bent gegaan in je leven, terwijl je het gevoel had dat je verdwaald was en verward en dat niemand naar je luisterde. Wij weten wie jij bent. Wij weten wat je hebt doorgemaakt. En we willen je laten weten dat je nooit alleen bent.

Jouw proces van ontwaken zal zich blijven ontvouwen en in de voortgang hiervan zul je de schoonheid ervan zien. Je zult zien dat jij dit als een Goddelijk Wezen voor jezelf hebt gepland. Je zult zien dat de angst weg zal gaan. De illusie van de dualiteit zal verdwijnen en zal worden vervangen door het Weten van de Eenheid.

Wij brengen jou vandaag de boodschap, namens de engelen, de mensen en namens iedereen die een ontwaken beleefd, dat je niet alleen bent.
En zo is het.

Tobias,
gechanneld door Geoffrey Hoppe.

Zie voor meer informatie de site van de Crimson Circle America.

Uit: Shoud 10 van 7 juni 2008. Vertaald door: Anita Boom -Van Doorn

Vrijplaats

Voor Spiritueel Ontwakende Mensen.

© 2014 website Margo Schmidt Soevereine Waarden links